Aqua Detox giftutrensning

Aqua Detox-behandling är ett säkert, effektivt och behagligt sätt att rena kroppen från slaggämnen. Den moderna livsstilen med stress, dålig kost och för lite motion låter kroppen bygga upp skadliga toxiner (gifter) som resulterar i en obalans i cellernas energi.

Vi kommer i kontakt med toxiner dagligen, de är t.ex. tillsatsämnen i mat och dryck, föroreningar i luften och konserveringsmedel i hudvårdsprodukter. Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter, dvs slaggämnen och toxiner. Varje form av obalans i cellerna påverkar denna process i negativ riktning och cellernas effektivitet förminskas. Detta kan leda till att sjukdomar uppstår eller förvärras. Aqua Detox-behandlingen balanserar kroppens energifält och cellerna återfår sin naturliga balans och funktion.

Vad händer under behandlingen?

Aqua Detox-behandlingen utförs i allmänhet via fötterna, då detta är både angenämt och effektivt. I mänskans vardera fot finns över 2000 porer, ur vilka toxinerna kan utrensas mycket effektivt. Fötterna placeras i varmt vatten och lite saltlösning tillfogas för att förbättra vattnets ledningsförmåga. När enheten slås på, skapas en elektrolys i vattnet. Aqua Detox fotbadet använder sig av vattnets elektrolys för att frigöra negativa joner i hög koncentration i fotkarets vatten. Dessa negativa joner absorberas in i kroppen genom osmos, och resulterar i att kroppens vävnad och röda blodceller tillförs ny energi och syre. Aqua Detox enheten producerar en låg frekvens som varsamt flyter igenom kroppen och stimulerar cellerna. Detta medför att cellernas elektriska obalans minskar, de återbalanseras och kan därmed fungera effektivt och stöta bort lagrade toxiner.

Kroppen svarar med en förstärkt utsöndring av toxiner med hjälp av njurarna och levern, som får hjälp att bättre utföra sina funktioner. En mindre del av toxinerna flyter ut i karets vatten, och utsöndringen fortsätter när kroppen rensar sig själv genom de naturliga vägarna. Behandlingen verkar normalt under upp till 48 timmar. Utsöndring sker mest via urin, men även via tarm och hud. Vattnet i karet färgas även utan att fötterna är i vattnet, detta är ett resultat av elektrolysen. Färgen kan vara olika för olika personer och även under olika behandlingsgånger.

Hur många behandlingar rekommenderas ?

Startkurens längd och tiden mellan behandlingarna är individuella. Allmänna rekommendationen är minst sex behandlingar under första månaden för att uppnå bästa effekt. Detta sätter igång en god grundläggande utsöndring av toxiner. Man bör inte ta en behandling oftare än varannan dag. Efter startkuren rekommenderar vi uppehållsvård med 4-6 veckors mellanrum för att uppehålla fortsatt utsönding av toxiner. Man tar behandlingar enligt eget omdöme om sin hälsa.

Vilken effekt har Aqua Detox-behandlingar?

Aqua Detox-behandlingar har många fördelar och många har avnjutigt betydlig lättnad för många symptom och sjukdomar. Resultaten för Aqua Detox-behandlingarna är alltid individuella, för liknande symptom kan ha många olika orsaker. Aqua Detox-behandlingen läker inga sjukdomar, och är ingen medicinsk produkt, men påverkar indirekt hälsan genom att rena kroppen. Behandlingen är ett säkert, effektivt och bekvämt sätt att minska eller eliminera toxiner och att återbalansera kroppens energifält och celler.

När de elektromagnetiska fälten är balanserade, så fungerar kroppens organ på ett bättre sätt. Det bioenergiska fältet spelar en viktig roll i tillförseln av både syre och näring samt utsöndring av avfallsprodukter. Med en kropp i bioenergisk balans och fungerande celler kan kroppens organ fungera bättre. Efter en behandling kan trötthet eller lätt obehagliga symptom upplevas. Detta beror på att kroppen använder energi till att läka kroppen då läkningprocessen kommit igång. Då bör man ha längre paus mellan behandlingarna tills symptomen lättar. Oftast känner man sig mycket piggare och lättare efter behandlingen.

Vitaliteten ökar redan efter en Aqua Detox-behandling.

Många med smärtor av olika arter, svullna leder eller fibromyalgi kan känna smärtlindring efter några behandlingar.

Eksem förbättras i många fall.

En hälsosam kost och frisk luft stöder effekten av behandlingen.

Lever och njurar får hjälp att lättare och effektivare sköta sina uppgifter – att eliminera slaggprodukter och toxiner.

Blodcellerna visar en klar förbättring redan efter en behandling, dom blir mera robusta, lever längre, och orenheterna som fanns före behandlingen har i stort sett försvunnit.

Behandlingarna tillför cellerna energi och limiterar fria radikaler.

Behandlingen understöder njurfunktionerna mycket bra, och utsöndringen ökar.

Spår av ammoniak, nitrater, fosfater och metaller har påvisats i vattnet efter behandlingen.

Aqua Detox-behandlingen stimulerar endast naturlig utsöndring och stöder således utrensningen av slaggämnen och toxiner och påverkar således inte effekten av vitaminer, mineraler, näringsämnen eller mediciner. Aqua Detox kan rekommenderas även under medicinkurer eller konstant medicinering.

Under och efter behandlingen har det påvisats att fötternas temperatur stigit, vilket indikerar ökad blodcirkulation. Minskad persipiration och mindre kroppslukt har upplevts. Aqua Detox-behandlingar kan med fördel användas samtidigt med andra terapeutiska behandlingar, men också för sig själv som preventivåtgärd för att upprätthålla en god hälsa.

Passar Aqua Detox-behandlingen mig?

Aqua Detox –behandlingar rekommenderas inte om:

  • du har pacemaker eller epilepsi
  • du har njurtransplantation eller andra organtransplantationer
  • du använder immunsuppressiva medel
  • du är gravid eller ammar

Enstaka behandling innan man vet om graviditeten har ingen negativ effekt, men man bör avstå från fler behandlingar under havandeskapet.

Har man tvivel om behandlingen så rekommenderas en diskussion med läkaren.

OBS!

Aqua Detox-behandlingen sätter igång rengörings- och läkningsprocesser i kroppen och öppnar porer i hela kroppen. Dett medför aktiverad ämnesomsättning och utsöndring av slaggämnen i bl.a. urinet. Behovet av att urinera samt svettning kan öka under behandlingens verkningstid

Efter en behandling bör man inte utsätta sig för kemikalier, t.ex. hårfärgning eller permanent på samma dag.

Aqua Detox rekommenderas efter kemisk exponering, för att rensa ut gifterna ur kroppen fortast möjligt.

Före behandlingen är vattnet klart.

Då halva tiden gått är vattnet mörkare.

Efter behandlingen är vattnet mycket mörkt och grumligt.

Efteråt tvättas, torkas och masseras fötterna.